IV. epizóda: doc. Ondrej Podolec, PhD.: Bolo to pár dní alebo týždňov, keď sa na seba ľudia usmievali.

O udalostiach, ktoré predchádzali 17. novembru 1989, o udalostiach, ktoré nasledovali po 17. novembri, o význame študentstva a osobnom vnímaní a prežívaní týchto udalostí sme sa rozprávali s doc. Ondrejom Podolcom, PhD., právnikom a historikom, ktorý pôsobí na Katedre právnych dejín a právnej komparatistiky.

Celý podcast s doc. Ondrejom Podolcom, PhD.

Podcast môžete počúvať aj na Spotify

Podcast s doc. Ondrejom Podolcom, PhD. podľa tém:

Udalosti, ktoré predchádzali 17. novembru 1989

 • Bolo vtedajšie štátne zriadenie totalitné?
 • Prečo vo vtedajšom režime udržiavali kontrolu nad absolútne všetkým?
 • Ako fungoval politický systém?
 • Prejavili sa zmeny aj v zákonodarstve? 
 • Akú úlohu zohrávala podzemná cirkev?
 • Aký význam zohrávala Sviečková manifestácia?
 • Ako situáciu vnímali vtedajšie komunistické špičky?
„Po skúsenosti s rokom 1968 si už málokto mohol robiť o komunistickom režime nejaké ilúzie. Tých skutočne veriacich v komunistický režim bolo veľmi málo.“

Udalosti, ktoré sa spájajú so 17. novembrom 1989

 • Ako prispeli k 17. novembru 1989 študenti?
 • Na čom začal padať dovtedajší režim?
 • Ako reagovala spoločnosť?
 • O význame akademických slobôd.
 • Akú úlohu zohrávala historická budova Právnickej fakulty UK?
 • Akým spôsobom došlo k prechodu moci?
 • Aké je posolstvo tohto obdobia?
„Prvým míľnikom bolo prelomenie psychologickej bariéry strachu.“

Osobné vnímanie udalostí, ktoré nasledovali po 17. novembri 1989

 • Aké boli bezprostredné pocity Ondreja Podolca z týchto udalostí? 
 • Mali tieto udalosti vplyv na vyučovanie?
 • Ako vnímal prebiehajúce mítingy?
 • Ako ho toto obdobie zasiahlo?
„Na západnom Slovensku sme mali možnosť napríklad pozerať viedenskú televíziu, ktorá bola pre nás nielen zvukovým, ale aj vizuálnym obrazom do sveta a nielen do politiky, ale aj do kultúry. To sa prejavovalo napríklad aj v tom, že kapely z Bratislavy boli oveľa bližšie tým západným trendom ako kapely z Prahy, hoci to bolo hlavné mesto a väčšie kultúrne centrum.“ 

Zvučka podcastu je od umelca John_Sib z lokality Pixabay.