III. epizóda: doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD.: Advokát musí mať vyvinutý cit pre etiku.

O advokácii z pohľadu pedagóga, advokáta a podpredsedu Slovenskej advokátskej komory. O študentských časoch a storočnici Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sme sa rozprávali s doc. JUDr. Ondrejom Laciakom, PhD.

Celý podcast s doc. JUDr. Ondrejom Laciakom, PhD.

Podcast môžete počúvať aj na Spotify

Podcast s doc. JUDr. Ondrejom Laciakom, PhD. podľa tém:

Advokácia z pohľadu pedagóga na právnickej fakulte

 • Ako pripravujú v súčasnosti právnické fakulty študentov na pôsobenie v advokácii?
 • Čo motivuje študenta k tomu, aby sa stal advokátom?
 • Čo by odporučil študentom, ktorí sa chcú stať advokátmi?
„Je dôležité, aby sa budúci právnici naučili rozprávať a nebáť sa vyjadriť svoj názor.“

Advokácia z pohľadu advokáta

 • Čo ho motivovalo k tomu, aby sa stal advokátom?
 • Pripraví vás na prácu advokáta väčšia alebo menšia advokátska kancelária?
 • Vyzerá advokácia na Slovensku aspoň trošku ako v seriáli Kravaťáci (Suits)?
 • Je niečo, čo by sa mohlo v trestnom procese na Slovensku vylepšiť?
 • Dosahujeme z pohľadu trestného práva európske štandardy?
„Spochybňovanie základných práv a slobôd je cesta do pekla.“

Advokácia z pohľadu podpredsedu Slovenskej advokátskej komory

 • Kam smeruje advokácia na Slovensku?
 • V akom stave je samospráva advokátov reprezentovaná Slovenskou advokátskou komorou?
 • Trojročná alebo päťročná koncipientska prax?
 • Aké kroky robí advokátska komora proti pokútnictvu?
 • Sú odmeny pre koncipientov adekvátne?
 • Čo hovorí o ceste do advokátskej komory prostredníctvom akademickej kariéry?
„V právnom štáte je absolútne nevyhnutné, aby advokát bol nezávislý od štátnej moci.“

Ondrej Laciak ako študent

 • Ako spomína na prvý semester na škole?
 • Čo by dnes poradil docent Ondrej Laciak študentovi Ondrejovi Laciakovi pred štátnicami? 
 • Na ktorých pedagógov spomína najradšej? 
 • Z čoho v rámci štúdia mal strach? 
 • Ako sa transformoval zo študenta na pedagóga?
„Jedinú trojku som mal z podnikovej ekonomiky.“

Sto rokov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

 • Čo by zaželal Právnickej fakulte pri príležitosti storočnice?
 • Čo mu dalo a čo mu vzalo pôsobenie na právnickej fakulte?
 • Kde vidí právnickú fakultu o 10 rokov?
„Určite želám to, aby si udržala akademickú slobodu a nezávislosť. Nielen právnická fakulta, ale aj univerzita ako taká alebo univerzity na Slovensku ako také.“

Zvučka podcastu je od umelca John_Sib z lokality Pixabay.