XXVIII. epizóda: prof. doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.: V prípade Ježiša Krista išlo o vykonštruovaný súdny proces

O fungovaní Rímskej ríše počas života Ježiša Krista, o právnych možnostiach Pontia Piláta, o židovských veľkňazoch a o veľrade, o kompetenčnom konflikte medzi židovskými a rímskymi orgánmi, o spravodlivosti procesu s Ježišom Kristom, o jeho odkaze pre dnešok a o udalostiach, ktoré si pripomíname vo veľkonočnom týždni, sme diskutovali s prof. doc. JUDr. Mgr. Vojtechom Vladárom, PhD., riaditeľom ústavu kánonického práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Politické procesy vždy v histórii existovali, vieme, samozrejme, že aj z dnešného hľadiska by sme našli viaceré paralely. Zároveň vidíme, že takéto procesy nedbajú na právo a v skutočnosti sú tam úplne iné záujmy. Treba si uvedomiť, že i dnes takéto procesy možno nastávajú a za nimi nie je právo, ale za nimi je, jednoducho, moc. A moc, pokiaľ nie je prepojená s právom, tak poväčšine vedie k bezpráviu.
prof. doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.

Zvučka podcastu je od umelca John_Sib z lokality Pixabay.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *