II. epizóda: Bc. Viktória Andrásiová a JUDr. Milan Sklenár: Postupne prichádzame o všetko, čo sme dosiahli novembrom ‘89 ako študenti.

O význame akademickej samosprávy pre študentov, o agende študentských senátorov, o fungovaní akademického senátu, o novele vysokoškolského zákona a jej vplyvoch na vysokoškolské prostredie a o storočnici Právnickej fakulty UK sme sa rozprávali so študentskými senátormi Bc. Viktóriou Andrásiovou a JUDr. Milanom Sklenárom. 

Celý podcast s Bc. Viktóriou Andrásiovou a JUDr. Milanom Sklenárom

Podcast môžete počúvať aj na Spotify

Podcast s Bc. Viktóriou Andrásiovou a JUDr. Milanom Sklenárom podľa tém:

Význam akademickej samosprávy pre študentov a senátorov

 • Čo motivuje študentov k zúčastňovaniu sa na akademickej samospráve?
 • Ako zvládajú skĺbiť štúdium, prácu a akademickú samosprávu?
 • Ako prebieha proces voľby študentských senátorov?
 • Ako pracuje senát Právnickej fakulty UK?
 • Ako pomáhajú študentskí senátori študentom?
 • Je senát naozaj demokratický?
 • Ako je vnímaný senát navonok?
 • Čo presadili študentskí senátori? 
„Považujem túto fakultu za svoj druhý domov, veď tu študujem už ôsmy rok.“

Novela vysokoškolského zákona 

 • Ako vnímajú novelu vysokoškolského zákona?
 • Aké sú riziká novely vysokoškolského zákona?
 • Má táto novela aj nejaké pozitíva?
 • Čo by ste robili v pozícii ministra školstva?
 • Potrebujeme reformu alebo evolúciu vysokoškolského vzdelávania?
 • Môžeme v tomto prípade vôbec hovoriť o reforme?
„Najväčší problém je v tom, že každá vládna garnitúra príde a odsekne všetko, všetko aj to dobré. Tu je potrebné to nejakým spôsobom vyvíjať a nie všetko zrušiť.“ 

O storočnici Právnickej fakulty UK či o pocitoch a dojmoch zo štúdia

 • Ako hodnotia fungovanie právnickej fakulty?
 • Ako hodnotia dištančnú výučbu?
 • Ako bude vyzerať vzdelávanie na právnickej fakulte o 10 rokov?
 • Čo prajú právnickej fakulte k stému výročiu fungovania? 
„Ak študuješ právo, tak musíš byť poctivým človekom, či už píšeš priebežko alebo v tom bežnom živote.“ 

Úvodná zvučka podcastu je od umelca John_Sib z lokality Pixabay.