XXVII. epizóda: JUDr. Róbert Jakubáč, PhD. a JUDr. Lucia Filagová: Údaje katastra nehnuteľností by sa nemali zneužívať na zisťovanie osobného statusu osoby

O študentských časoch našich hostí a osobitne o vzťahu k správnemu právu počas štúdia, o porovnaní začiatku štúdia po ekonomickej strednej škole a po gymnáziu, o ceste na Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, o špecializácii a profilácii v právnom povolaní, o prepájaní odbornej kvalifikácie s publikačnou činnosťou, o postavení úradu geodézie, o vývoji katastrálneho zákona, o materiálnej publicite katastra nehnuteľností, o pozemkovej knihe ako predchodcovi katastra nehnuteľností, o zásade intabulácie, o rozdieloch medzi parcelou registra „E“ a parcelou registra „C“, o digitálnych knižniciach, o Katastrálnom bulletine, o verejnosti údajov v katastri nehnuteľností a o potenciálnom zneužívaní údajov evidovaných v katastri nehnuteľností sme diskutovali s absolventmi Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave JUDr. Róbertom Jakubáčom, PhD. a JUDr. Luciou Filagovou z Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. 

Ak si niekto pozrie pripravovanú novelu katastrálneho zákona, tak sa predpokladá zavedenie registrácie, ktorá umožní identifikovanie digitálnej stopy, kto si teda prehliadal údaje katastra nehnuteľností.
JUDr. Róbert Jakubáč, PhD.

Zvučka podcastu je od umelca John_Sib z lokality Pixabay.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *