XXVI. epizóda: doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD., doc. JUDr. Milan Hodás, PhD. a doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.: Poskytovanie materiálnej vojenskej pomoci je zásadná otázka zahraničnej politiky

O tom, čo sa deje s vládou po voľbách, o získavaní legitimity vlády v parlamente, o koaličnej zmluve, o obsahu a povahe koaličnej zmluvy, o vplyve koaličnej zmluvy na výkon poslaneckého mandátu, o období od vymenovania novej vlády do získania legitimity v parlamente, o rozdieloch medzi vymenovanou vládou pred získaním dôvery a dočasne poverenou vládou so stratenou dôverou, o formálnej a materiálnej legitimite vlády, o podaní demisie vládou alebo jej členom, o späťvzatí demisie členom vlády, ale aj o legitimite poskytnutia materiálnej vojenskej pomoci do zóny vojenského konfliktu po vyslovení nedôvery vláde sme diskutovali s tromi docentmi pôsobiacimi na Katedre ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pozvanie prijala doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD., doc. JUDr. Milan Hodás, PhD. a doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.

„Bez toho, aby vláda mala dôveru národnej rady, tie kompetencie by mali byť limitované.“ 
doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.  

Zvučka podcastu je od umelca John_Sib z lokality Pixabay.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *