XI. epizóda: prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.: Obhajoba v trestnom konaní niekedy neznesie odklad a preto je dôležité, aby bol advokát k dispozícii 24/7.

O význame a úlohe právneho zastúpenia v trestnom konaní, o advokácii a jej 32. výročí na Slovensku, o koncipientskej praxi, o tom čo musí urobiť advokát pre získanie ocenenia právnická firma roka pre oblasť trestného práva, o tom aké vlastnosti by mal mať a aké vlastnosti by nemal mať advokát, o väzbe, o výkone trestu, o trendoch pri ukladaní náhradných trestov, o drogovej trestnej činnosti ale aj o hokeji a radách pre študentov právnických fakúlt sme sa rozprávali s prof. JUDr. Tomášom Strémym, PhD., prodekanom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, advokátom a držiteľom ocenenia Právnická firma roka 2021 a 2022 pre oblasť trestného práva. 

Celý podcast s prof. JUDr. Tomášom Strémym, PhD.

Podcast môžete počúvať aj na Spotify:

 Zvučka podcastu je od umelca John_Sib z lokality Pixabay.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.